– Tiltak er utnytting satt i system

Tiltak er selvfølgelig ikke alltid utnytting, men noen er det slik og veldig ofte oppfattes det slik. I dette foredraget blir du kjent med ulempene ved å «la folk få prøve litt» og fordelene ved å gi folk en sjanse til å bli skattebetalere. Å rekruttere folk med hull i CVen innebærer en risiko.

Her lærer du blant annet

- Hvordan du reduserer risikoen for at det går galt
- Hvordan du reduserer de menneskelige og juridiske kostnadene hvis det går galt
- Hvordan du høster gevinsten for risikoen du har tatt ved å få lojale og engasjerte medarbeidere

Foredraget passer for:

  • NAV-kontorer og andre som jobber med å få folk i arbeid
  • Bedrifter som ønsker engasjerte og lojale medarbeidere
  • Bedrifter som ønsker mer mangfoldig arbeidsstokk