SOSIAL LAPSKLAUS

Mange reiser rundt og snakker om sosialt entreprenørskap, men det er mye lapskaus. Hva er egentlig sosialt entreprenørskap, og kjenner vi til noen konkrete eksempler? Hva definerer sosialt entreprenørskap og hvordan ser det ut her i Norge?

I dette foredraget tar jeg dere med på en reise gjennom landskapet av sosialt entreprenørskap med mine egne erfaringer fra oppstarten av Panterne som bakteppe. Her blir det veksling mellom det faglige og det praktiske. På den ene siden er definisjoner og faglige modeller viktig for å forstå hvordan sosialt entreprenørskap kan avgrenses. På den annen side trenger vi konkrete eksempler på hva sosialt entreprenørskap egentlig er for noe for å forstå hva det kan bety for oss.


Kan en sosialentreprenør tjene penger? Hvor mye? Hvor ideell må man være? Kan en vanlig bedrift bli sosialentreprenør? Kan en forening bli sosialentreprenør? Må man betale skatt? Disse, og mange andre spørsmål besvares i foredraget.

Foredraget passer for 

  • Alle som ønsker forståelse for hva sosialt entreprenørskap er
  • De som ønsker et overblikk over hele det norske landskapet av sosialt entreprenørskap
  • Dere som ønsker inspirasjon til å starte noe selv