Program om rekruttering av mangfold som fortrinn

Gjennom fire halvdagssamlinger over et år jobber vi systematisk med din organisasjons ledere, rekrutterere og HR-medarbeidere. Gjennom prosessen legger til rette for at en bestemt brøkdel av de dere ansetter i løpet av året skal være mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet. Videre skal dere lære å realisere gevinsten av risikoen som er tatt!

  • Vil du ha feilfrie medarbeidere eller folk med masse pågangsmot?
  • Vil du ha de som tror de kan alt fra før eller medarbeidere som har lyst til å lære nye ting?
  • Vil du ha studenter som skal finansiere utdanninga si før de stikker av eller lojale medarbeidere som kanskje blir livet ut?

Hvis svaret er i uthevet tekst kan dere gjøre en mangfoldig stab til et av deres fremste konkurransefortrinn!


Mange som er i tiltak eller arbeidspraksis føler at det forventes lite av dem. Mange i arbeidspraksis føler at de blir brukt og utnytta og føler ingen eierskap til virksomheten. Når en ikke har blitt helt «godtatt» presterer en ofte lavere enn hvis man fikk bli ansatt på ordentlig.


Gjennom en prosess utformet sammen med deg og dine rekrutterere kan vi se på hvordan dere kan rekruttere bedre gjennom å gi folk en sjanse slik at dere kan høste gevinsten av å få lojale medarbeidere som skaper et godt miljø med mye arbeidsglede.


Sammen identifiserer vi behov og legger en strategi for hvor mange som skal rekrutteres og hvordan det skal gjøres.


  • Kartlegging og forankring med ledergruppe
  • Første samling - Inspirasjon - Ser vi etter de rette egenskapene når vi rekrutterer i dag?
  • Andre samling - Utprøving - Vi lager stillinger reservert for folk med hullete CV og planlegger onboarding
  • Tredje samling - De første erfaringene - hva slags kandidater har vi møtt? Hva er utfordringene og hvordan jobber vi videre?
  • Fjerde samling - Evaluering av hvordan vi har lyktes med alternativ rekruttering