Styreleder i Opplevelseskortet Join AS

Opplevelseskortet Join AS har ble stiftet 28. mai 2020 og har som formål å være pådriver for at barn av fattige foreldre i Norge får gratis adgang til opplevelses og kulturtilbud i privat og offentlig regi. Opplevelseskortet AS jobber med å utvikle en digital web-basert løsning som innebærer rabatter til alle barn på en rekke aktiviteter og mulighet for at kommunen kan gi gratis aktiviteter til barn av fattige foreldre uten at det knyttes stigma til bruken av kortet.
Les mer om Opplevelseskortet Join
All Posts
×