Arbeid med impact management for iMAL

Enkelte førsteklassinger blir hengende etter da lesetoget kjører avsted fordi de ikke har lært alle bokstavene og dermed ikke forstår det som skal leses.

Sosialentreprenøren iMAL tilbyr et verktøy for lærere som forenkler innlæring av bokstaver og gir oversikt, slik at en kan være sikker på at alle elevene har lært bokstavene de skal.

Tradisjonelt styres selskap etter kommersielle mal. Sosialentreprenører styrer etter hvilken effekt de kan klare å skape. Jeg bistår iMAL i arbeidet med å finne ut hvordan de skal måle verdi og styre selskapet for å skape størst mulig effekt for barna.
Les mer om iMal
All Posts
×