Lær dårlig ledelse!

I dette foredraget om dårlig ledelse lærer du hvordan du kan la det skure å gå. Her får du konkrete verktøy for å ta æren for det som går bra og kjefte på folk når det går dårlig. Jeg deler raust av egen erfaring fra prosjekter med dårlig forankring og viser hvordan negativ kommunikasjon på tekstmelding utenom arbeidstid fører til økt sykefravær. 

Foredraget viser hvordan du kan sørge for at all glød og glede blir borte ved å si at ting er prøvd før og hvordan du kan informere om beslutninger som angår alle uten å involvere noen av medarbeiderne i forkant.

Foredraget passer for dere som:

  • Trenger litt latter i rommet etter at dere har gått gjennom strategi eller fått presentasjon av nytt IT-system fra en kjedelig salgsrepresentant
  • Ønsker å høre historier som gir en flau smak av gjenkjennelse og utløser akutt behov for å endre arbeidsform