Det brenner! - halvt års program om innovasjon

– Ok. Det brenner kanskje ikke noe sted. Det er ingen krise. Betyr det at vi kan lene oss tilbake? Nei, selvfølgelig ikke. Gjennom fem dagsamlinger over et år jobber vi med hvordan dere systematisk kan utvikle virksomheten til det bedre.

Mange virksomheter opplever at det er krevende å få de ansatte med på endringer. Men hva om de ansatte fikk være med på å definere «hvor det brenner». Gjennom dette programmet får ikke bare medarbeiderne deres felles språk for innovasjon, de får også en felles problemforståelse og eierskap til løsningene som skal bidra til at dere utvikler dere i riktig retning.


Sammen identifiserer vi behov og legger en strategi for hvordan vi best forankrer forbedringsarbeidet. Opplegget skreddersys for deres virksomhet.

 • Kartlegging og forankring med ledergruppe
 • Første samling - Inspirasjon og innsikt - Brenner det på dass? Har vi noe vi har lyst til å forbedre hos oss og hva trenger vi å lære?
 • Andre samling - Løsninger og testing - Hva har vi lært og hvordan kan vi lage løsninger som kan testes?
 • Tredje samling - Vi er på vei! - Hvordan forankrer vi løsningene slik at de lykkes
 • Fjerde samling - Presentasjon - Hva er løsningene våre og vår plan for videre arbeid
 • Oppfølgingssamling et halvt år etter fjerde samling
 • Ledelse og deltakere følges opp mellom hver samling og får støtte i sitt arbeid med å utvikle virksomheten

  Prosessen passer for:

 • Organisasjoner som er i endring og trenger å få medarbeiderne med på laget
 • Organisasjoner som trenger å øke kundetilfredshet eller omdømme
 • Organisasjoner som har stagnert litt og trenger verktøy for utvikling
 • Virksomheter som trenger å tilpasse seg en verden i stadig forandring