Utrette.no

Jeg formidler kunnskap om sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering.

Hans Christian Holte

Direktør i NAV

«Chris var sterk og klar og engasjert i møtet med NAVs toppledelse. Han utfordret oss med varme og tydelighet – takk!»

Foredrag: Gjør vi arbeidsinkludering feil?

Er fremgangsmåtene for å få folk inn i praksis eller i varig arbeid de samme? Eller er det ene et middel for å oppnå det andre?

Det gjør meg forbanna at folk som er i stand til å jobbe og har lyst på vanlig jobb presses inn og ut av arbeidstrening. I dette foredraget utfordrer jeg myter om hvordan vi får folk i varig arbeid og problematiserer noen av mekanismene i samarbeidet mellom NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og arbeidsgivere. Til slutt peker jeg på hva jeg mener skal til for at arbeidspraksis skal føre til varig tilknytning.

Jeg lover inspirasjon, latter, aha-opplevelser, provoserende tanker og engasjert dialog!

Foredraget er skrevet spesielt for folk som jobber i NAV, arbeidsmarkedsbedrift eller en virksomhet som ønsker å bruke arbeidsinkludering som rekrutteringskanal.

Bente Karoliussen Møkleby

Meta Kompetanse AS

«Chris er en kompetent og kreativ innovatør som trollbinder og engasjerer forsamlingen»


Espen Westling Abrahamsen

Attføringsbedriftene

«Chris er inspirerende, kunnskapsrik og tydelig i sitt budskap. Han hadde fine innspill og verktøy som vi kunne brukes i vårt arbeid»

Hans Kristian Glesne

Adm. dir. Skue Sparebank

«En inspirerende foredragsholder, som kommuniserer faglig godt innhold på en underholdende og engasjerende måte. Anbefales!»

Jeg har fått være med på

Bilde av meg med Håndbok i sosialt entreprenørksap

Håndbok i sosialt entreprenørskap er praktisk. Den skal bidra til at sosiale entreprenører setter i gang. unngår typiske fallgruver og lærer seg de viktigste verktøyene.

Promo-plakat for impactpodden med teksten En podkast om gründere og sosialt entreprenørskap

Impactpodden er laget for deg som er eller vil bli sosial entreprenør – og som er helt fersk i gamet. Her får du råd, tips og erfaringer som hjelper deg å komme i gang.

Sosent-konferansen

Bilde fra Sosent-konferansen

Folk med hull i CV-en kan ha kompetanse, verktøy og perspektiver som er nyttige for større virksomheter. Jeg bistod Ferd i planlegging og gjennomføring av Sosent-konferansen om fordomsfri rekruttering. 


Se sammendrag (13 min)!

Jeg hjelper de små..

Jeg bistår med forretningsutvikling i startups som løser et samfunnsproblem. Noen er idealister som har mye å lære om salg og business. Andre har gode forretningsidéer men ønsker å lære mer om å sette måling av sosial verdi i system.

.. og utfordrer de store.

Jeg tror at jobb er bedre enn jobbtrening og vil utfordre alle som jobber med arbeidsinkludering på hvordan de jobber. Mange har skjønt at de får bedre talenter ved å være inkluderende og rekruttere fordomsfritt, men trenger verktøy og metodikk og har lyst til å lære mer om hvordan det gjøres i praksis.

«Vi bygget et selskap med en tjeneste ingen hadde hørt om i en bransje som ikke fantes - med folk ingen ville ansette.»

Kan din virksomhet gjøre litt av det samme?

Langt om meg

#sosent #arbeidsinkludering #innovasjon #forretningsutvikling

Impact StartUp

Fra våren 2023 jobber jeg 80 % som forretningsutvikler i Impact StartUp. Sammen med fantastiske kolleger som brenner for idéene  som gjør verden bedre, akselererer jeg Norges beste løsninger på samfunnsutfordringer.

De beste løsningene må skape målbar samfunnseffekt, være økonomisk bærekraftige, investerbare og skalerbare for å lykkes. Impact StartUp er best i Norden på å gi disse oppstartsselskapene raskere resultater. Jeg har spesielt ansvar for det faglige innholdet i Studio.

Innocode

I 2022 fikk jeg muligheten til å prøve meg som leder av en IT-bedrift med 70+ ansatte i Norge, Sverige og Ukraina. Etter et turbulent år med krig i tillegg til de vanlige utfordringene møtte jeg veggen høsten 2022 før jeg gikk tilbake til arbeidet med sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering.

Etter tre år som konsulent i Innoco tok jeg i 2016 ett års permisjon for å bygge videre på Medarbeiderne AS, selskapet jeg starta i Trondheim i 2011. Tanken var å ikke bare være konsulent og snakke om det, men å få møkk på fingra og gjøre det. Ett år ble til fire. Omsetningen økte fra 330 000 til 9,1 millioner og selskapet hadde 40 medarbeidere med rusbakgrunn og 3100 abonnenter når jeg gav meg som leder våren 2020.


Innoco 

Jeg har erfaring fra arbeid som selger, kursholder og foredragsholder i Innoco AS hvor jeg sammen med et knippe kolleger leverte verktøy som gjorde virksomheter i stand til å innovere. Dette handler mer om å engasjere mennesker og lære de enkle verktøy enn å bruke fancy ord og skrive fine rapporter. Fra arbeid med både private og offentlige virksomheter tar jeg med meg et stort kontaktnett, anekdoter og konkrete verktøy for arbeid med innovasjon.

Foredrag

Jeg har holdt over 300 foredrag og har mye erfaring med å stå på scena og holde foredrag, lede workshops og kjøre prosesser. Tema jeg gjerne jobber med er arbeidsinkludering, salg, innovasjon, forretningsutvikling og sosialt entreprenørskap.

Noe annet?

Utover dette har jeg studert statsvitenskap, jobba med politikk, starta trykkerifirma, studert markedsføringsledelse, økonomistyring og sosialt entreprenørskap. Jeg er engasjert og tror på at verden litt etter litt blir et bedre sted hver eneste dag. Jeg liker å se bedre løsninger ta form og har erfart at folk kan klare utrolige ting i fellesskap hvis de bare forstår hverandre!

Det jeg brenner for

Urettferdighet gjør meg forbanna. En av tingene som plager meg er folk som har lyst til å jobbe, men blir plassert i tiltak.

Jeg synes er fryktelig urettferdig at folk ikke får lov til å jobbe sjøl om de er fint i stand til det. I Norge er mange på tiltak, utprøving, kvalifisering og avklaring.


Når noen sier «Jeg tror ikke du klarer å ha en vanlig jobb» gjør det noe med folk. Bedrifter som har folk i tiltak i tre eller seks måneder før de gir opp skyter seg sjøl i foten. Mange av de som er på tiltak kunne nemlig vært verdifulle ressurser.

Andre prosjekter

Her er ting jeg har fått holde på med

Forretningsutvikling for Impact Startup vår og høst 2021

Impact StartUp er akseleratoren for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Som forretningsutvikler for Impact Startup bidro jeg til å gjøre nye sosiale entreprenører skalerbare, investerbare og økonomisk bærekraftige. Jeg hadde hovedansvar for to av selskapene som ble valgt til å delta våren 2021 og to av selskapene som deltok høsten 2021.

Produksjon av håndbok i sosialt entreprenørskap

Batteriet er Kirkens Bymisjons servicesenter for selvhjelp; et ressurssenter for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet opplever økende tilfang av mennesker som ønsker å skape bærekraftige forretningsmodeller rundt sosiale utfordringer. Etter avtale med Batteriet har Utrette.no utviklet en praktisk og lettforståelig håndbok for sosialt entreprenørskap.

Boka lanseres 8. september 2021. Les mer på www.sosentboka.no

Prosjektmedarbeider i Yte

YTE er eiendomsbransjens sosiale arkitekt. Vi ønsker å bygge folk og økt innenforskap. Som prosjektleder og inspirator skal vi hjelpe til med å utvikle levende og unike byrom, med mål om å skape flere jobber for de som i dag står utenfor. Jeg bistår Yte med prosjektledelse og utvikling av virksomheten.

Arbeid med impact management for iMAL

Enkelte førsteklassinger blir hengende etter da lesetoget kjører avsted fordi de ikke har lært alle bokstavene og dermed ikke forstår det som skal leses.


Sosialentreprenøren iMAL tilbyr et verktøy for lærere som forenkler innlæring av bokstaver og gir oversikt, slik at en kan være sikker på at alle elevene har lært bokstavene de skal.

Tradisjonelt styres selskap etter kommersielle mal. Sosialentreprenører styrer etter hvilken effekt de kan klare å skape. Jeg bistår iMAL i arbeidet med å finne ut hvordan de skal måle verdi og styre selskapet for å skape størst mulig effekt for barna.

Styreleder i Opplevelseskortet Join AS

Opplevelseskortet Join AS har ble stiftet 28. mai 2020 og har som formål å være pådriver for at barn av fattige foreldre i Norge får gratis adgang til opplevelses og kulturtilbud i privat og offentlig regi. Opplevelseskortet AS jobber med å utvikle en digital web-basert løsning som innebærer rabatter til alle barn på en rekke aktiviteter og mulighet for at kommunen kan gi gratis aktiviteter til barn av fattige foreldre uten at det knyttes stigma til bruken av kortet.

Prosjektledelse for Sosent-konferansen

Ferds erfaring er at mennesker med hull i CV-en kan sitte på kompetanse, verktøy og tankesett som i en rekke tilfeller er nyttig for større virksomheter. Jeg bistår Ferd i planlegging og gjennomføring av Sosent-konferansen 26. oktober 2020.

Forretningsutvikling for Impact Startup høst 2020

Impact StartUp er akseleratoren for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Høstens nordiske program handler om arbeidsinkludering. Som forretningsutvikler for Impact Startup skal jeg bidra til å gjøre nye sosiale entreprenører skalerbare, investerbare og økonomisk bærekraftige.

Styremedlem i Medarbeiderne AS

Som gründer, medeier og styremedlem i Medarbeiderne AS har jeg en hånd på rattet i utforming av strategi og budsjetter for selskapets videre utvikling.

Blogg

Samarbeidspartnere